Директори

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски”, образование висше-магистър, специалност- учител по биология и химия, притежава III ПКС

тел.:+359 554 68 113
мобилен:+359 876 766 040

СНЕЖА ЛЮБОМИРОВА

СНЕЖА ЛЮБОМИРОВА

ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Завършила е Университет “Проф.д-р Асен Златаров“- Бургас, образование висше-магистър, специалност- химия ; химик и преподавател по химия, екология и биология, притежава III ПКС

мобилен:+359 879 219 383