Директори

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР

Завършила „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен, ОКС “Магистър”, специалност “Учител по биология и химия”. ПК “Учител по биология и химия”. Притежава III ПКС

мобилен:+359 876 766 040

СНЕЖА ЛЮБОМИРОВА

СНЕЖА ЛЮБОМИРОВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Завършила “Проф. д-р Асен Златаров“ –  гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Химия”, ПК “Химик, преподавател по химия, екология и биология”. Притежава III ПКС

мобилен:+359 879 219 383