Директори

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР

Завършила „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен, ОКС “Магистър”, специалност “Учител по биология и химия”. ПК “Учител по биология и химия”. Притежава III ПКС

мобилен:+359 876 766 040

МАРИЯ ДИМИТРОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Завършила  “Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, ОКС “Бакалавър”, специалност “Начална училищна педагогика”; „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Стoпанско управление, ПК “Управление на европейски проекти”. Притежава II ПКС

мобилен:+359 886 115 313

ВЕНЦИСЛАВ ТРИЧКОВ

ВЕНЦИСЛАВ ТРИЧКОВ

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Завършил Бургаски Свободен Университет –  гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Право”, ПК “Юрист” с придобита юридическа правоспособност.

мобилен:+359 878 270 184