На 11април 2019 г. се проведе традиционният Празник на буквите за първокласниците от 1б клас  на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“- град Свети Влас. Най-малките ученици представиха пред своите родители, учители и съученици изключително интересна музикално- поетична програма, подготвена с помощта на госпожа Пенева и госпожа Зелямова. Гости на празника бяха много родители, директори и учители на първокласниците от детските градини. Вече можем с гордост да кажем: „ Всички наши първокласници вече са грамотни!“.