С различни инициативи отбелязахме Деня на Черно море миналата седмица. Проекти, постери, рисунки и табла направиха учениците от прогимназиален и начален етап на обучение. В петък гости от РИОСВ – Бургас посетиха нашето училище и изнесоха лекция, посветена на опазването на морето, беше организирана викторина с награди за най-активните ученици, бяха присъдени и грамоти.