ГРАФИЦИ

График на заниманията за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание- 1- 4 клас- юни 2021 г.

График на заниманията за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание- 5- 6 клас- юни 2021 г.

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА- ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА- ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 

 

  • УЧЕБНА 2019- 2020 ГОДИНА- първи срок

 

УЧЕБНА 2019- 2020 ГОДИНА- втори срок