ГРАФИЦИ

Линкове към документи за сваляне

УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА- ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИЦИ- УЧЕБНА 2023-2024 година- ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИЦИ- УЧЕБНА 2023-2024 година- ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

 • График за провеждане на ДЧК за консултиране на родители и ученици 2022-2023
 • График за консултации на учителите по учебни предмети за втори срок 2022-2023
 • График на Занимания по интереси 2022-2023
 • График по БДП 2022 -2023
 • График за дежурство на учителите 2022-2023
 • График  на спортните дейности 2022-2023
 • График за провеждане на часа на класа 2022-2023
 • График за провеждане на дейностите по НП “Заедно в изкуствата и спорта”
 • График за провеждане на часовете по български език за мигранти
 • График на контролните работи в начален-етап 2023-2023
 • График за провеждане на ФУЧ 2022- 2023
 • График за провеждане на ДЧК за консултиране на родители и ученици 2022-2023
 • График на класни и контролни работи- Прогимназиален етап 2022-2023
 • График за индивидуална учебна програма – математика, разширена подготовка
 • График за провеждане на поправителни изпити – юнска сесия 2022-2023 учебна година