Преподавателите по ФВС Стоян Велков и Николай Баранов, заедно с учениците от 2а и 2б клас, проведоха вътрешноучилищно състезание под наслов “Бързи, смели, сръчни”. Децата от двата класа показаха добра физическа дееспособност и развити физически качества – бързина, сила, издръжливост, гъвкавост, ловкост. Изключително оспорвана беше борбата между тях, а публиката активно насърчаваше участниците с възгласи и аплодисменти. Всички се справиха чудесно и показаха, че макар и малки, притежават спортсменски дух и хъс за победа.