С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Събрание на представителите на паралелките за избор на членове на обществен съвет към училището.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 07.11.2018 г. от 16.30 часа, в учителската стая на ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Свети Влас, ще се проведе общо събрание на представителите на паралелките /избрани на родителска среща/, на което ще бъдат избрани членове и резервни членове на Обществения съвет към училището.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Избор на членове на Обществения съвет;
  2. Избор на резервни членове на обществения съвет;
  3. Определяне на мандат на обществения съвет.
  4. Избор на председател на Обществения съвет

Информация за правомощията на обществения съвет можете да получите от „Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата“ публикуван на интернет страницата на Министерството на образованието и науката: www.mon.bg,  в „Нормативни документи“, графа „Правилници“, както и на сайта на училището: ou-vlas.com, в директория „Обществен съвет“.

 

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР

гр.Свети Влас

24.10.2018 г.