Уважаеми родители,

информираме ВИ, че Педагогическия съвет на свое заседание от 27.11.2020 г. реши:

В периода от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г. да се провеждат нормални учебни занимания в електронна среда от разстояние, по учебен план. В края на учебната година- двете допълнителни седмици да се използват за проектна дейност, екскурзии, посещения на музеи, природни забележителности и други. Това се отнася за всички ученици от 4- 6 клас.

При промяна в ситуацията и инструкциите от Министерството на образованието и науката, ще бъдете информирани своевременно.