“Посланици на здравето”

Изява на групата по “Квилинг” по проект “Твоят час”

На 12.01.2018г.ученици от IV, VI и VII клас представиха изложба „Квилинг вдъхновение“.С много сръчност и разнообразни идеи изработиха пана с квилинг техника, изобразяващи животни ,маски и пейзажи. Изложбата е по проект BG05М2ОР001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Многофункционална зала „Демократос“

Многофункционална зала „Демократос“

Днес, 15.12.2017г. по повод Коледа беше организирана изложба на групата за извънкласни дейности по Изобразително изкуство с ръководител М.Жечева.Проявата е по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове при ОУ“Св.св.Кирил и Методий“,гр.Св.Влас.

Учениците от 2-ри до 5-ти клас отново показаха уменията си за правилното разполагане на персонажите върху платното и боравянето с акрилни бои. Получиха се интересни предложения за картини /акрил върху подрамково платно/на тема:”Коледари”.
Малките художници изразиха себе си и обичта си към Коледните празници.

Галерия

Изява на групата за Народни танци по проект „Твоят час“

Изява на групата за Народни танци по проект „Твоят час“

На 14-ти декември 2017г., се състоя представителна изява на групата за Народни танци по проект „Твоят час“ с ръководител Стелиана Василева. Инициативата се осъществява по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поводът за провеждането й бе откриването на новата многофункционална зала в училището. По време на концерта децата показаха своите танцувални умения като изпълниха „Пайдушко хоро“ . Със своето отлично представяне малките танцьори допринесоха още повече за повишаване на празничното настроение в залата и за пореден път показаха завладяващата магия на българските народни танци.

Галерия

Проведохме състезание по български език

Проведохме състезание по български език

На 8 юни се проведе състезание по български език от групата по БЕЛ по проект «Твоя час», която включва ученици от пети клас. Участниците бяха разделени на два отбора, «Смелчаците» и « Бързаците», които трябваше да се справят с 10 задачи по български език- част от тях бяха да правят синтактичен анализ на изречение, да откриват част на изречението и синоними на глаголи и съществителни имена.

Целта на състезанието беше да упражнят наученото в часовете по проекта. Инициативата се осъществява по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия

Знам и мога в нашето училище

Знам и мога в нашето училище

Учениците от групата по БЕЛ – обучителни затруднения в начален етап с ръководител г-жа И. Тодорлиева организираха и участваха в състезание на тема „Знам и мога” по Български език. Участниците бяхаа разделени в два отбора по 5 деца и решаваха задачи, свързани с наученото по БЕЛ в групата през учебната година. Състезанието протече в 3 кръга, въпросите, на които трябва да отговарят, обхващат материал, изучаван във втори и трети клас. Използвани бяха материали, подготвени от ръководителя на групата. На всяко едно дете се даде възможност да покаже своите знания.

Инициативата се осъществява по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия