Учители начален етап

МАГДАЛЕНА ЖЕЧЕВА

МАГДАЛЕНА ЖЕЧЕВА

1а клас - класен ръководител

Завършил Бургаски Свободен Университет, образование висше – магистър, специалност – предучилищна и начална педагогика.

ИСКРА ДАНОВА - БАДАРОВА

ИСКРА ДАНОВА - БАДАРОВА

1б клас - класен ръководител

Завършила Софийски университет „Св.Климент Охридски“, образование висше – магистър, специалност-учител по география и Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас, магистър- специалност предучилищна и начална училищна педагогика.

МИРОСЛАВА ХРИСТОВА

МИРОСЛАВА ХРИСТОВА

2а клас- класен ръководител

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – учител по учител по български език и литература.

МАРГАРИТА БЕЛЕВА

МАРГАРИТА БЕЛЕВА

2б клас- класен ръководител

Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, специалност предучилищна и начална училищна педагогика – магистър. Квалификация – учител начална педагогика.

АНИ МУДЕВА

АНИ МУДЕВА

3а клас - класен ръководител

Завършила Софийски университет “Св.Климент Охридски”, специалност начален учител; Шуменски университет “Константин Преславски” професионално – педагогически специалности английски език и информационни технологии. V ПКС.

СТЕЛИАНА ВАСИЛЕВА

СТЕЛИАНА ВАСИЛЕВА

3б клас - класен ръководител

Завършила Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, образование висше-магистър, специалност – начален учител. Притежава V ПКС.

ИРИНА ТОДОРЛИЕВА

ИРИНА ТОДОРЛИЕВА

4 клас - класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, образование висше – бакалавър, специалност – начален учител. Притежава V ПКС.

Учители Целодневна Организация на Учебния Ден / ЦОУД/ начален етап:

Моника Костадинова

Моника Костадинова

ЦОУД-1а клас

Завършила Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас, образование висше – бакалавър,специалност-учител по български език и литература, записана СДК „Начална училищна педагогика“.

Здравияна Недялкова

Здравияна Недялкова

ЦОУД-1б клас

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър,специалност-учител по английски език.

Атанаска Зънгарова

Атанаска Зънгарова

ЦОУД-2а клас

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – предучилищна и начална педагогика,професионална квалификация – детски и начален учител. Завършена магистърска степен в ПУ“Паисий Хилендарски“, специалност – приложна психология.

Боян Иванов

Боян Иванов

ЦОУД-2б клас

Завършил Бургаски Свободен Университет, образование висше – магистър, специалност – учител по български език и литература.

Николина Иванова

Николина Иванова

ЦОУД-3а клас

Завършила УИ“Христо Ботев“ – гр. Бургас, образование професионален бакалавър, специалност-начална училищна педагогика.

Симона Дикова

Симона Дикова

ЦОУД-3б клас

Завършила Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, образование висше – магистър, бакалавър специалност –  “Предучилищна педагогика и чужд език”, магистър по “Детско-юношеска и училищна психология” , магистър по “Мениджмънт на образованието”

Мата Пенева

Мата Пенева

ЦОУД-4 клас

Завършила ППИ „Любен Каравелов”, образование професионален бакалавър, специалност – учител по БЕЛ., V ПКС, СДК Начален учител