Проекти

Изява на групата по “Квилинг” по проект “Твоят час”

На 12.01.2018г.ученици от IV, VI и VII клас представиха изложба „Квилинг вдъхновение“.С много сръчност и разнообразни идеи изработиха пана с квилинг техника, изобразяващи животни ,маски и пейзажи. Изложбата е по проект BG05М2ОР001- 2.004-0004 „Развитие на...

Многофункционална зала „Демократос“

Днес, 15.12.2017г. по повод Коледа беше организирана изложба на групата за извънкласни дейности по Изобразително изкуство с ръководител М.Жечева. Проявата е по проект…

Проведохме състезание по български език

На 8 юни се проведе състезание по български език от групата по БЕЛ по проект «Твоя час», която включва ученици от пети клас. Участниците бяха разделени на два…

Знам и мога в нашето училище

Учениците от групата по БЕЛ – обучителни затруднения в начален етап с ръководител г-жа И. Тодорлиева организираха и участваха в състезание на тема „Знам и мога” по…

Изложба „Празник на буквите“

Учениците от групата по информационни технологии с ръководител Ани Мудева организираха изложба на тема ‘’Празник на буквите”. Те подготвиха буквите за…

Един ден от лятото на нашите деца

На 16 май тази година учениците от групата по БЕЛ – обучителни затруднения в начален етап с ръководител г-жа Ирина Тодорлиева подготвиха и организираха изложба…

Великденска изложба

Учениците от групата по интереси Информационни технологии 1 клас подготвиха и организираха изложба на тема ‘’Великден”. Изложбата е изработена в…

Пролетна изложба в нашето училище

Днес, на 16.03.2017 година, се проведе поредната изложба с водни бои-натюрморт на тема“Пролетни цветя“под ръководството на М.Жечева…

Изложба за Баба Марта

По проект: BG05M20P001-2.004-0004 (Твоят час – фаза 1), финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана…

Изложба Васил Левски

Днес по повод 144 години от смъртта на Васил Левски беше организирана изложба на групата за извънкласни дейности по Изобразително изкуство с …

Открихме изложба „Моята Коледа“

На 15 декември във фоайето на училището бе открита изложба от пана с акрилни бои, нарисувани от малките таланти от II,III,IV и VII клас…