ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас IIа IIб IIIа IIIб IV
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Математика Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
2 Бълг.ез.и лит. Физ.възп. и сп Бълг.ез.и лит. Англ.ез. Музика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
3 Физ.възп.и сп Бълг.ез.и лит. Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Англ.език Математика
4 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и сп. Математика Англ.ез. Математика Англ.език
5 Музика Музика Изобр.изк. Изобр.изк. Изобр.изк.
6 Нар.танци – ФУЧ Нар.танци- ФУЧ Инф.техн.- ФУЧ Инф. техн.- ФУЧ Бълг.ез.и лит. Доп.час по Физ.възп.и сп.
7
В

т

о

р

н

и

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика Математика
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Англ.език Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Музика Бълг.ез.и лит.
3 Математика Математика Математика Математика Физ.възп. и спорт Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
4 Изобр.изк. Музика Музика Физ.възп. и спорт Човекът и обществото Бълг.ез.и лит. Англ.език
5 Изобр.изк. Час на класа Спортни дейности Час на класа Математика Изобр.изк. Човекът и природата
6 Англ.език –

ФУЧ

Англ.език –

ФУЧ

Час на класа Доп.час по Физ.възп. Час на класа Час на класа
С

р

я

д

а

1 Математика Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и сп Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Англ.език Бълг.ез.и лит. Математика Бълг.ез.и лит.
3 Бълг.ез.и лит. Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Англ.език Човекът и обществото Физ.възп. и

спорт

4 Музика Изобр.изк. Математика Бълг.ез.и лит. Физ.възп. и спорт Англ.език  Бълг.ез.и лит.
5 Спортни дейности Изобр.изк. Изобр.изк. Музика Човекът и природата Музика Изобр. изк.
6 Спортни дейности Час на класа Човекът и общ.- СИП
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. Математика Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Англ.език Бълг.ез.и лит. Човекът и обществото
2 Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика Англ.език Математика
3 Физ.възп.и спорт Околен свят Околен свят Околен свят Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
4 Околен свят Физ.възп. и спорт Математика Математика Музика Човекът и природата Англ.език
5 Музика Технологии и предпр. Домашен бит и техника Физ.възп.и

спорт

Музика
6 Час на класа Доп.час по Физ. възп.и сп
П

е

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. – РП Бълг.ез.и лит.- РП Англ. език Околен свят – РП Математика Бълг.ез.и лит. – ЗИП Човекът и природата
2 Математика -РП Математика -РП Бълг.ез.и лит. -РП Бълг.ез. лит- РП Бълг.ез.и лит. – ЗИП Математика Бълг.ез.и лит.– ЗИП
3 Околен свят -РП Околен свят -РП Математика -РП Математика – РП Математика – ЗИП Физ.възп.и

спорт

Математика -ЗИП
4 Технологии и предпр. Музика Околен свят -РП Изобр.изк. Изобр.изк. Математика – ЗИП Физ.възп. и спорт
5 Изобр. изк. -ФУЧ Изобр.изк.-ФУЧ Техноогии и предпр. Технологии и предпр. ИТ-СИП Домашен бит и техника Домашен бит и техника
6 Спортни дейности Инф.техн. -СИП
7

ВТОРИ СРОК V – VII клас

Клас V VI VII
Понеделник 1 Физическо възпитание и спорт  Човекът и природата История и цивилизация
2 Човекът и природата История и цивилизации Български език и литература
3 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 История и цивилизации Математика Биология и здравно образование
5 Бълг. Език и литература Изобразително изкуство Технологии
6 Английски език Български език и литература Математика
7 Спортни дейности Математика СИП
Вторник 1 Математика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература География и икономика Химия и ООС
3 Български език и литература Технологии и предприемачество Математика
4 Човекът и природата Математика История и цивилизация
5 Изобразително изкуство Български език и литература Музика
6 Технологии и предприемачество Български език и литература Английски език
7 Час на класа Час на класа Час на класа
Сряда 1 География и икономика Английски език Математика
2 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Физика и астрономия
3 Английски език Математика Български език и литература
4 Математика Български език и литература Химия и ООС- ЗИП
5 Български език и литература Изобразително изкуство Информационни технологии
6 Информационни технологии Музика Изобразително изкуство
7 Спортни дейности Математика- ФУЧ География и история -СИП
Четвъртък 1 Човекът и природата Технологии и предприемачество Химия и ООС
2 Математика ФВС Български език и литература
3 Бълг.език и литература Математика Английски език
4 История и цивилизации Човекът и природата Български език и литература-ЗИП
5 Музика Английски език Изобразително изкуство
6 Английски език Музика Биология и ЗО
7  Информационни технологии – 1гр. ФВС – ДЧ
Петък 1 Музика ФВС Математика
2 Математика – РП Английски език География и икономика
3 География и икономика- РП Бълг.език и литература Математика – ЗИП
4 Български език и литература- РП География и икономика- РП Английски език
5 Изобразително изкуство Бълг.език и литература-РП ФВС
6 Английски език Инф. технологии – 2гр Български език и литература
7

ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ПЪРВИ СРОК НА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас IIа IIб IIIа IIIб IV
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Математика Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
2 Бълг.ез.и лит. Физ.възп. и сп Бълг.ез.и лит. Англ.ез. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
3 Физ.възп.и сп Бълг.ез.и лит. Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Англ.език Математика
4 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и сп. Математика Англ.ез. Математика Англ.език
5 Консултации Консултации Музика Музика Изобр.изк. Изобр.изк. Физ.възп.и сп.
6 Нар.танци – ФУЧ Нар.танци- ФУЧ Инф.техн.- ФУЧ Инф. техн.- ФУЧ Консултации Доп.час по Физ.възп.и сп.
7 Инф.техн.-СИП
В

т

о

р

н

и

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика Математика
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Англ.език Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.ез.и лит.
3 Математика Математика Математика Математика Физ.възп. и спорт Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
4 Музика Музика Изобр.изк. Физ.възп. и спорт Човекът и обществото Бълг.ез.и лит. Англ.език
5 Англ.език-ФУЧ Англ.език –

ФУЧ

Спортни дейности Час на класа Математика Изобр.изк. Музика
6 Час на класа Час на класа Час на класа Доп.час по Физ.възп. Час на класа Час на класа
С

р

я

д

а

1 Математика Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и сп Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Англ.език Бълг.ез.и лит. Математика Бълг.ез.и лит.
3 Бълг.ез.и лит. Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Англ.език Човекът и обществото Физ.възп. и

спорт

4 Музика Технологии и предпр. Математика Бълг.ез.и лит. Физ.възп. и спорт Англ.език  Бълг.ез.и лит.
5 Спортни дейности Изобр.изк. Изобр.изк. Музика Човекът и природата Музика Изобр. изк.
6 Спортни дейности Час на класа Консултации Човекът и общ.- СИП
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Човекът и обществото Бълг.ез.и лит. Човекът и обществото
2 Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Математика Англ.език Математика
3 Физ.възп.и спорт Околен свят Околен свят Околен свят Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
4 Околен свят Физ.възп. и спорт Музика Изобр.изк. Музика Човекът и природата Англ.език
5 Изобр.изк. Изобр.изк. Консултации Консултации Домашен бит и техника Физ.възп.и

спорт

Музика
6 Изобр.изк. Доп. Час на класа Доп.Час на класа Доп. Час на класа Доп. Час на класа Доп.час по Физ. възп.и сп Консултации
П

е

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. – РП Бълг.ез.и лит.- РП Англ. език Околен свят – РП Човекът и обществото Бълг.ез.и лит. – ЗИП Човекът и природата
2 Математика -РП Математика -РП Бълг.ез.и лит. -РП Бълг.ез. лит- РП Физ.възп. и спорт Човекът и обществото Бълг.ез.и лит.– ЗИП
3 Околен свят -РП Околен свят -РП Математика -РП Математика – РП Бълг.ез.и лит. – ЗИП Физ.възп.и спорт Математика -ЗИП
4 Технологии и предпр. Музика Околен свят -РП Изобр.изк. Математика – ЗИП Математика – ЗИП Физ.възп. и спорт
5 Изобр. изк. -ФУЧ Изобр.изк.-ФУЧ Техноогии и предпр. Технологии и предпр. Изобр.изк. Домашен бит и техника Домашен бит и техника
6 Доп.Час на класа Спортни дейности Доп.Час на класа Инф.техн. -СИП Доп. Час на класа
7 Доп. Час на класа

ПЪРВИ СРОК V – VII клас

Клас V VI VII
Понеделник 1 Физическо възпитание и спорт Англйиски език История и цивилизация
2 Човекът и природата История и цивилизации Български език и литература
3 Математика Музика Български език и литература
4 История и цивилизации Математика Биология и здравно образование
5 Бълг. Език и литература Изобразително изкуство Технологии
6 Английски език Български език и литература Математика
7 Спортни дейности Математика СИП
Вторник 1 Математика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература География и икономика Химия и ООС
3 Български език и литература Технологии и предприемачество Математика
4 Човекът и природата Математика География и икономика
5 Изобразително изкуство Български език и литература Музика
6 Технологии и предприемачество Български език и литература Английски език
7 Час на класа Час на класа Час на класа
Сряда 1 География и икономика Английски език Математика
2 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Физика и астрономия
3 Технологии и предприемачество Математика Български език и литература
4 Математика Български език и литература Химия и ООС- ЗИП
5 Български език и литература Изобразително изкуство Информационни технологии
6 Информационни технологии Български език и литература- РП Музика
7 Спортни дейности Математика- СИП География и история -СИП
Четвъртък 1 Физическо възпитание и спорт География и икономика Математика
2 Математика ФВС Български език и литература
3 Бълг.език и литература Математика Английски език
4 История и цивилизации Човекът и природата Български език и литература-ЗИП
5 Музика Английски език Изобразително изкуство
6 Английски език Музика Биология и ЗО
7 ДЧФ
Петък 1 Музика ФВС Математика- ЗИП
2 Математика – РП Английски език География и икономика
3 География и икономика Бълг.език и литература Физика и астономия
4 Български език и литература- РП География и икономика- РП Английски език
5 Изобразително изкуство Бълг.език и литература-РП ФВС
6 Английски език Инф. технологии Български език и литература
7

Дневен режим 2017-2018

Обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, с едносменен режим.
Организацията на учебния ден в целодневна форма на обучение Вариант 1 – задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси – след обяд.